Algemene voorwaarden Sanny.nu

Door het gebruik van Sanny.nu stem je in met onze gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Toegang tot de website

Sanny.nu is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je kunt de inhoud van Sanny.nu bekijken, delen en afdrukken voor niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om de inhoud te wijzigen, kopiëren, distribueren, reproduceren, publiceren, verkopen, overdragen of te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze schriftelijke toestemming.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud op Sanny.nu, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video’s, geluiden, software en logo’s, zijn eigendom van De Zevende Verdieping BV en worden beschermd door het auteursrecht. Je mag deze inhoud niet gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

Wij streven ernaar om nauwkeurige en up-to-date informatie te verstrekken op Sanny.nu, maar wij bieden geen garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op Sanny.nu. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van Sanny.nu.

Links naar andere websites

Sanny.nu bevat links naar andere websites die door derden worden beheerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

Privacybeleid

Wij respecteren je privacy en behandelen je persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. Door Sanny.nu te gebruiken, stem je in met ons privacybeleid [LINK].

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden of het gebruik van Sanny.nu worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door gebruik te maken van Sanny.nu ga je akkoord met bovengenoemde voorwaarden. Als je het niet eens bent met deze voorwaarden, verzoeken wij je om Sanny.nu niet te gebruiken.